Tag Archives: Poland

POLAND: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2024: BEZPIECZEŃSTWO PRACY A ZMIANY KLIMATYCZNE

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2024:

BEZPIECZEŃSTWO PRACY A ZMIANY KLIMATYCZNE

 Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informuję, że na stronie https://bit.ly/ciop-safeday-2024 zamieściliśmy informacje dotyczące tematyki i obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Są tam: plakat Dnia (do druku), baner internetowy, infografiki, linki do nagrań seminariów oraz szereg materiałów źródłowych – m.in.:

 Obciążenia cieplne pracowników w środowisku cieplnym i zimnym (pdf)

 Zachęcamy do wykorzystania zgromadzonych materiałów.

 Z pozdrawieniami

Dorota Pięta
Ośrodek Promocji i Wdrażania
tel. 22 623 37 22

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
www.ciop.pl

Poland: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2024

Poland’s Central Institute for Labour Protection (CIOP) – National Research Institute, has announced that on 28 April its activities will focus on the impact of climate change on safety in the work environment. It says heat, extreme weather events, UV radiation or air pollution, increased exposure to hazardous chemicals, as well as diseases transmitted by parasites are some of the challenges we face due to climate change. It notes these factors can have a significant negative impact on our safety and health at work. CIOP is encouraging “actions that will raise awareness of this problem in your work environment and allow you to develop solutions to ensure safe and healthy work in times of changing climate.”

Polish 28 April webpage

Poland: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2023

Tematem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia 2023 r.) jest:

Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika

(A safe and healthy working environment is a fundamental principle and right at work)

27 kwietnia odbędzie się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP poświęcona tematyce obchodów.

28 kwietnia br. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy organizuje wideokonferencję pt. „Jak pracować bezpiecznie – niezbędnik młodego pracownika”, dedykowaną studentom, uczniom oraz młodym pracownikom. Tematem konferencji będzie bezpieczeństwo pracy osób młodych oraz funkcjonowanie systemu ochrony pracy na poziomie firm i organizacji.

Do obchodów Dnia w Polsce włączają się różne przedsiębiorstwa i organizacje, m.in.: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Związków Zawodowych organizuje Tydzień Bezpieczeństwa Pracy z wystawą plakatów bhp (24-28 kwietnia, Warszawa), Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie planują zorganizowanie konferencji tematycznej (21 kwietnia, Rzeszów), a wiele firm organizuje dla swoich pracowników spotkania promujące bezpieczeństwo i zdrowie w pracy.

Więcej informacji o obchodach Dnia na stronie https://bit.ly/ciop-safeday-2023.

Materiały związane z obchodami będą się tam sukcesywnie pojawiać.

Poland: 28 April event report from OPZZ

Dear Colleagues,

We would like to share with you the OPZZ’s activities to memorialise Workers’ Memorial Day.

Today two hundred eighteen candles were lit under the OPZZ headquarters building in Warsaw. It is a tribute to the 218 victims of accidents at work in 2021.

In front of the OPZZ building, 218 candles were lit to symbolise the victims of last year’s accidents at work, emphasise the importance of worker participation and stress the role of social dialogue in creating a safety culture at work.

A press conference on safety and health at work was also held.

Andrzej Radzikowski, President of the OPZZ, said:  These burning candles symbolise those who died at work. In 2021, it was 218 people. Today, we particularly remember the miners who died in recent days in the Pniówek and Zofiówka coal mines. He said: we honour their memory and express our sincere condolences to their families.

Practice and statistics show that in workplaces where trade unions and the social labour inspectorate actively operate – safety at work has higher standards, and employees are better protected. The time has come for a systemic debate on working conditions in Poland, especially given new threats and challenges resulting from technological progress – continued Andrzej Radzikowski. – Digitalisation of work processes and technological changes have increased the risk of psychosocial problems at work.

Previously unseen phenomena have appeared, such as blurring traditional boundaries between work and private life, limiting the employee’s right to disconnect from the phone and the Internet, or the lack of social interaction. Workplace stress is an ongoing challenge. The number of cases of mental disorders is increasing.

Andrzej Radzikowski drew attention to the fact that the number of victims of accidents at work in Poland is increasing. In 2021, almost 70,000 workers suffered accidents at work – 10% more than the year before, and 218 people died at work.

As a society, we still bear the enormous social costs of accidents resulting from more than 2.5 million days of incapacity to work and the high medical and social costs of post-accident disability.

We trade unionists are hurt by pathologies in the labour market, which have a terrible impact on work safety. Without their elimination, there will be no improvement in safety – stressed Andrzej Radzikowski.

Best regards,

Magdalena Chojnowska

International department of the All-Poland Alliance of Trade Unions (OPZZ) https://www.opzz.org.pl/en/about-us/opzz/

Poland: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Pod hasłem: Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa

28 kwietnia 2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na stronie obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2022 (www.ciop.pl/28kwietnia) udostępniliśmy nowe materiały informacyjno-promocyjne przygotowane z okazji obchodów. Wśród nich polecamy Państwu szczególnie raport Międzynarodowej Organizacji Pracy pt. „Wzmacnianie dialogu społecznego na rzecz kultury bezpieczeństwa i zdrowia”(ang.) wraz z tłumaczeniem na język polski wybranych jego części:

  • wprowadzenia w tematykę Dnia
  • rozdziału dotyczącego współpracy pracodawców i pracowników na rzecz skutecznego zarządzania bhp.

Problematyka wybrana na tegoroczne obchody Dnia będzie tematem najbliższego posiedzenia Rady Ochrony Pracy w dniu 26.04.2021 r.

W kwietniowym wydaniu miesięcznika „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy” można przeczytać artykuł poświęcony obchodom. Jest on także udostępniony w wersji elektronicznej na stronie Dnia.

Serdecznie zachęcamy do wykorzystania materiałów dot. budowania kultury bezpieczeństwa pracy i ich dalszego upowszechniania. Z pozdrowieniami,

Dorota Pięta
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Promocji i Wdrażania
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 48 22 623 37 22

Zapraszam do zapisania się do naszego newslettera www.ciop.pl/newsletter

World Day for Safety and Health at Work

Under the slogan: Safety culture – a common cause

April 28, 2022

Dear

I would like to kindly inform you that on the website of the celebration of the World Day for Safety and Health at Work 2022 (www.ciop.pl/28kwietnia) we have made available new information and promotion materials prepared on the occasion of the celebration. Among them, we recommend in particular the report of the International Labour Organization entitled “Strengthening social dialogue for a culture of safety and health” (English) with a translation into Polish selected parts of it:

  • introduction to the theme of the Day
  • the chapter on cooperation between employers and workers for the effective management of OSH.

The issues selected for this year’s celebration of the Day will be the subject of the next meeting of the Labor Protection Council on 26.04.2021.

In the April issue of the monthly “Safety and Health at Work” you can read an article devoted to the celebrations. It is also available in an electronic version on the Day website.

We cordially encourage you to use materials on building a culture of work safety and their further dissemination.

Kind regards,
Dorota Pięta

Central Institute for Labour Protection – National Research Institute
Promotion and Implementation Centre
Czerniakowska 16
00-701 Warsaw
phone 48 22 623 37 22

Feel free to subscribe to our newsletter www.ciop.pl/newsletter

Poland: Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy POSTAW NA BHP [update]

W przyszłym tygodniu – 28.kwietnia 2021 r. – zainaugurujemy obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, które w tym roku odbędą się pod hasłem:

Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy
POSTAW NA BHP

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), która koordynuje obchody Dnia na świecie, nawołuje do budowania rezylientnych (niezawodnych i odpornych) systemów bhp i zachęca, aby czerpiąc z doświadczeń związanych z pandemią COVID-19 i jej ogromnego wpływu na niemal każdy aspekt świata pracy, wdrażać w firmach działania, które pomogą lepiej zarządzać bezpieczeństwem pracy, efektywniej chronić zdrowie pracowników, a także skuteczniej i szybciej reagować na niespodziewane i trudne sytuacje w przyszłości.

Więcej informacji o tematyce Dnia i materiały promocyjne znajdą Państwo na stronie www.ciop.pl/28kwietnia.

Wśród materiałów do pobrania polecamy m.in. polskie tłumaczenie streszczenia raportu MOP przygotowanego z okazji obchodów Dnia (kwiecień 2021 r.) Plik do pobrania: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91958/PL_SaveDay_RaportMOP.pdf

MOP zaprasza do udziału w webinarium inaugurującym obchody, które odbędzie się 28 kwietnia w godz. 13.30-14.45. Link do rejestracji

Zachęcamy do akcentowania obchodów Dnia w miejscach pracy poprzez m.in.:

  • zapoznanie się z materiałami przygotowanymi z okazji Dnia oraz ich upowszechnianie w firmach i organizacjach;
  • organizowanie wewnętrznych webinariów/spotkań na temat możliwych usprawnień systemu bezpieczeństwa pracy;
  • tworzenie dla pracowników ścieżki/ platformy do zgłaszania swoich uwag i propozycji dotyczących poprawy warunków pracy zarówno teraz, w okresie pandemii, jak i w przyszłości.

Centralny Instytut Ochrony Pracy

Poland: Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy POSTAW NA BHP

Uprzejmie informuję, że tegorocznym hasłem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy będzie:
Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy
POSTAW NA BHP

W wersji oryginalnej (angielskiej):
Anticipate, prepare and respond to the crises
INVEST NOW IN RESILIENT OSH SYSTEMS

Poprzez wybraną tematykę Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) nawołuje do budowania rezylientnych (niezawodnych i odpornych) systemów bhp, czerpiąc z doświadczeń związanych z pandemią COVID-19 i jej ogromnego wpływu na niemal każdy aspekt świata pracy. Podjęta tematyka Dnia ma na celu podniesienie świadomości na temat potrzeby budowania takiego systemu bhp, który zapewni pracownikom bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a przedsiębiorstwom ciągłość biznesową i wsparcie – umożliwiając odbudowanie siły po czasie kryzysu i sprostanie nieprzewidzianym wyzwaniom oraz ewentualnym nowym kryzysom w przyszłości.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania materiałów dotyczących tematyki Dnia, które zamieścimy na stronie internetowej w portalu CIOP-PIB. Jak tylko zostaną opublikowane, poinformuję Państwa o tym mailowo.Z pozdrowieniami,
Dorota Pięta

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Promocji i Wdrażania
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

 

 

Poland: Temat obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – 28 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

Międzynarodowa Organizacja Pracy ogłosiła, że tematem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – 28 kwietnia 2020 r. będzie:

Stop pandemii

Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje życie

Jest to odpowiedź na kryzys światowy wywołany pandemią, stanowiącą wielkie wyzwanie m.in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy skoncentruje się w tym roku na problemie zwalczania chorób zakaźnych w pracy, a w szczególności pandemii COVID-19 oraz na ochronie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas wznawiania działalności przez przedsiębiorstwa, które powinno przebiegać zgodnie z zasadami zapewniającymi ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażenia.

Międzynarodowa Organizacja Pracy podkreśla potrzebę podejmowania specjalnych środków w celu ochrony pracowników służby zdrowia i innych pracowników, którzy w walce z pandemią codziennie ryzykują własne zdrowie. MOP zwraca także uwagę na wykorzystywanie na szeroką skalę pracy zdalnej, która nie powinna zaburzać równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, umożliwiając realizowanie innych zajęć, takich jak opieka nad dziećmi, osobami chorymi lub starszymi.

Więcej informacji o obchodach dnia na stronie www.ciop.pl/28kwietnia

W dniu 28 kwietnia w godz. 15:00-16:00 MOP organizuje webinarium, którego celem będzie stymulowanie dialogu na temat znaczenia zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, nie tylko dla ochrony życia pracowników, ale także dla zapewnienia ciągłości biznesowej. Webinarium będzie prowadzone w języku angielskim. Można się na niego zarejestrować poprzez stronę https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_742138/lang–en/index.htm

Jednocześnie informuję, że materiały poświęcone planowanemu wcześniej przez MOP tematowi Dnia („Przemoc i nękanie w miejscu pracy”) będą dalej przygotowywane i zostaną przekazane do upowszechnienia w późniejszym terminie.

Z pozdrowieniami,
Dorota Pięta

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Promocji i Wdrażania
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

Unions to fight against employers’ attacks against labour inspection in Poland

To commemorate the International Workers’ Memorial Day, the NSZZ “Solidarność” has planned several conferences and meetings in regions. A national trade union conference will be held on April 27 in Wrocław  ). The theme this year will be “Is internal monitoring of working conditions in companies sufficient?” this has been chosen following employers’ organisations complaint against the Social Labor Inspection Act.  On April 28th Solidarnosc will join a conference organized by the Polish Parliament’s Council of Labor Protection, which will focus on “Observance safety rules in the areas of the economy where there is the greatest number of accidents at work (construction, mining, transport, manufacturing)”

For more information on NSZZ “Solidarność” activities for this 28th April, please contact: m.flis@solidarnosc.org.pl