Category Archives: 2018 Poland

Poland: Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) adopts a young workers’ health and safety theme for 28 April

Poland: 28 kwietnia 2018 r. – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W dniu 28 kwietnia 2018 r. (przypadającym w najbliższą sobotę), jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – koordynowany i promowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP). Przez związki zawodowe na całym świecie jest on obchodzony pod nazwą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

W tym roku hasło Dnia brzmi: MŁODZI BEZPIECZNI W PRACY, a tematem wiodącym obchodów jest poprawa bezpieczeństwa i zdrowia młodych pracowników. Poprzez wybrany temat MOP kieruje naszą uwagę na szczególną podatność młodych osób na zagrożenia związane z pracą. Młodzi charakteryzują się bowiem brakiem doświadczenia zawodowego i świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a ich niepewna pozycja zawodowa sprawia, że przyjmują na siebie zadania o niskim poziomie bezpieczeństwa.

Załączam ulotkę o tegorocznej tematyce Dnia, a także artykuł, który ukazał się w miesięczniku Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Technika, nr 4/2018. Więcej informacji oraz materiałów promocyjnych można znaleźć na stronie www.ciop.pl/28kwietnia. Serdecznie zachęcam do ich upowszechniania.

Z pozdrowieniami,
Dorota Pięta

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Promocji i Wdrażania
ul Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 48 22 623 37 22