Category Archives: 2022 Finland

Finland: Kansainvälinen työntekijöiden muistopäivä – työsuojelu on oikeus

Tänään kansainvälisenä työntekijöiden muistopäivänä – kun muistamme työssä kuolleita tai loukkaantuneita – Eurooppalainen ay-liike vetoaa Euroopan unioniin sekä jäsenvaltioihin vaatimalla, ettei töissä satu enää yhtään kuolemaa.

Maailmanlaajuisesti työhön kuolee 3 miljoonaa työntekijää joka vuosi. EU:n jäsenmaissa (27:ssä) kirjattiin vuonna 2018 yli 3 300 kuolemaan johtanutta onnettomuutta ja 3,1 miljoonaa ei-kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Yli 200 000 työntekijää kuolee vuosittain työperäisiin sairauksiin. Syöpä on suurin työperäisten kuolemantapausten syy, mikä on 52 prosenttia kaikista työperäisistä kuolemista Euroopan unionissa. Kaikista työperäisistä syövistä 80 prosenttia liittyy asbestiin, mikä johtaa vuosittain 88 000 kuolemantapaukseen.

Tämä ei ole hyväksyttävää. Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC vaatii 28.4.2022 julkaistussa manifestissa nollaa kuolonuhria työssä. Manifesti kehottaa tekemään työterveydestä ja -turvallisuudesta ILO:n perusperiaatteen ja oikeuden työssä. Sillä estetään yhä useamman työntekijän kärsivän sairauksista, vammoista ja jopa kuolemalta.

ETUC muistuttaa, että työntekijöillä on oltava oikeus kieltäytyä vaarallisesta työstä ja osallistua ennaltaehkäisyä koskeviin päätöksiin työpaikallaan. Työntekijät tarvitsevat ammattiliittoja varmistaakseen, että nämä oikeudet toteutuvat.

Euroopan unionin nykyisessä terveys- ja turvallisuusstrategiassa todetaan, että ”kaikki toimet on toteutettava työperäisten kuolemantapausten vähentämiseksi mahdollisimman paljon työperäisiä kuolemia koskevan ”Vision Zero” -lähestymistavan mukaisesti”. Tämä on ETUCin mukaan hyvä asia, mutta siinä luvatuilla toimilla ei saavuteta nollakuolema-tasoa.

Nolla kuolemaa työssä ei ole utopistinen unelma, mutta se vaatii toimia. ETUC kehottaa manifestissa Euroopan unionia, sen jäsenvaltioiden hallituksia ja työnantajia sitoutumaan aidosti ja ryhtymään tarvittaviin toimiin nollakuoleman saavuttamiseksi työssä. Pelkkä puhe ei enää riitä.

”Tänä kansainvälisenä työläisten muistopäivänä muistamme ennen kaikkea ne, jotka ovat työn takia kuolleet. Ja jos poliitikot ovat halukkaita toimimaan, voimme saavuttaa nolla kuolemantapausta työssä vuoteen 2030 mennessä. On korkea aika asettaa työntekijöiden elämä etusijalle”, kommentoi ETUCin varapääsihteeri Claes-Mikael Ståhl ETUCin lehdistötiedotteessa.

Voit keskustella aiheesta sosiaalisessa mediassa häsäreillä: #IWMD22 ja #ZeroDeathAtWork.