Category Archives: 2018 Sweden

Sweden: Säg ja till ILO-konvention mot könsbaserat våld, regeringen!

Vill du skriva debatt eller replik?

Debatt Den svenska regeringen och svenska arbetsgivare har i juni chansen att ställa sig bakom en ILO-konvention mot könsbaserat våld och trakasserier i arbetslivet. Idag på Världsarbetsmiljödagen uppmanar vi dem att säga ja, skriver tre LO-företrädare.

Könsbaserat våld och trakasserier är ett av de mest vanligt förekommande och mest osynliggjorda arbetsmiljöproblemen runt om i världen. För den fackliga rörelsen är det emellertid ingen nyhet.

Det globala facket, IFS, har visat att könsbaserade trakasserier möter kvinnor oavsett position och yrke. Men oftast är det kvinnor med osäkra anställningar och lågstatusarbeten som utsätts, såväl av chefer och kollegor som av kunder, gäster eller brukare.

Ensamarbete och arbete i andras hem är riskfaktorer som särskilt sätter hushållsarbetare, omsorgspersonal och städpersonal i utsatta situationer.

Ensamarbete och arbete i andras hem är riskfaktorer som särskilt sätter hushållsarbetare, omsorgspersonal och städpersonal i utsatta situationer. Osäkerheten i arbetsvillkoren gör att få har möjlighet att säga ifrån och kontakta sin arbetsgivare. Inte minst när arbetsgivaren står för problemen. Därför är den kollektiva fackliga rösten mycket viktig.

Idag, den 28 april firas Världsarbetsmiljödagen av fackliga organisationer runt om i världen. Syftet med dagen är att understryka vikten av ett förebyggande arbetsmiljöarbete på alla områden. Arbetsmiljöarbete bygger på en lång tradition av trepartssamverkan mellan arbetstagare, arbetsgivare och staten. Inom FN:s organ för arbetslivsfrågor, ILO, finns alla parter representerade.

Just i år finns en unik chans för den svenska regeringen och svenska arbetsgivare att ge arbetstagare ett världsomspännande skydd mot könsbaserat våld och trakasserier i arbetslivet. Det som krävs är att man ställer sig bakom förslaget till ny ILO-konvention som ska behandlas på ILO:s arbetskonferens i juni.

Det är viktigt att stater och arbetsgivare enas om att det är nog. Därför vill vi att regeringen driver på för en ILO-konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet. Vi måste se till att skapa tryggare arbetsplatser för kvinnor.

Bara genom att stå enade kan vi få ett stopp på könsbaserat våld och trakasserier på arbetsplatser runt om i världen.

Berit Müllerström, andre vice ordförande LO

Joa Bergold, utredare LO:s enhet för välfärd, utbildning och arbetsmarknad

Oscar Ernerot, Ombudsman LO:s enhet för internationella frågor

Följ Dagens Arena på Facebook och Twitter, och prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av granskande journalistik, nyheter, opinion och fördjupning.

http://www.dagensarena.se/opinion/sag-ja-till-ilo-konvention-mot-konsbaserat-vald-regeringen/

On 28 April, Swedish unions push for an ILO convention to tackle gender-based violence at work

LO Sweden opinion piece published on 28 April in Dagens Arena.

Today, 28 April, is the world day for safety and health at work celebrated of trade union organisations around the world. The purpose of the day is to underline the importance of preventive work in all areas.

This year, there is a unique chance for the Swedish government and Swedish employers to give workers a worldwide protection against gender-based violence and harassment in the workplace. What is required is that you agree with the proposed new ILO Convention to be treated at the ILO Labour Conference in June. It is important that States and employers agree that enough is enough. Therefore, we want the Government pushing for an ILO Convention against violence and harassment in the workplace. We must make sure to create safer workplaces for women. Only by standing together we can put an end to gender-based violence and harassment in workplaces around the world.

Berit Müllerström, andre vice ordförande LO
Joa Bergold, utredare LO:s enhet för välfärd, utbildning och arbetsmarknad
Oscar Ernerot, Ombudsman LO:s enhet för internationella frågor

Contact
Oscar Ernerot
LO Sweden
Ombudsman/International Secretary
Internationella Enheten/International Department
www.lo.se

 

Sweden: Seminarium Internationella arbetsmiljödagen

25 Apr 2018 10:00 – 25 Apr 2018 12:00

Vision, Kungsgatan 28A, Stockholm

Dags för en internationell konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet

Den 28 april infaller världsarbetsmiljödagen. För att uppmärksamma detta bjuder de tre fackliga centralorgan

isationerna in till ett seminarium och politikerutfrågning onsdag 25 april. I år har facken valt att fokusera på arbetet mot våld och trakasserier i arbetslivet.

Stärkt av den uppmärksamhet som #metoo skapade, pågår arbetet för en arbetsmiljö fri från sexism, mobbning, hot och våld. I Sverige är det här en prioriterad fråga för de fackliga organisationerna, och tillsammans med internationella fackföreningsrörelsen driver nu LO, TCO och Saco kravet på en ILO-konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet.

Frågan om en framtida konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet kommer att diskuteras på ILO:s internationella arbetskonferens i Genève i juni 2018.

Trots att Sverige sedan 2009 har skrivningar i diskrimineringslagen om att arbetsgivare har ett ansvar för att förebygga sexuella trakasserier och andra trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna i lagen, och en skyldighet att skyndsamt utreda och åtgärda sexuella trakasserier om de förekommer, så är utsattheten fortfarande stor. #metoo gjorde det smärtsamt tydligt under h

östen 2017.

De svenska fackliga organisationerna driver också sedan många år kravet på att utreda möjligheten att införa en lag om mobbning i arbetslivet.

Välkommen till ett seminarium med svenska och internationella experter samt medverkande från samtliga fackliga centralorganisationer. Seminariet avslutas med en utfrågning av ansvariga politiker från arbetsmarknadsutskottet. 

Medverkande
Loredana Carta, Världsfacket ITUC
Pia Schyberg, sakkunnig psykosociala arbetsmiljöfrågor, Arbetsmiljöverket

Berit Müllerström, andra vice ordförande, LO
Pelle Hilmersson, internationell chef, TCO
Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR och andre vice ordförande, Saco

Raimo Pärssinen, (S), ordförande arbetsmarknadsutskottet
Erik Andersson (M), ledamot arbetsmarknadsutskottet
Fler ledamöter från arbetsmarknadsutskottet tillkommer

Moderator
Lisa Pelling, chefsutredare, Arena idé.

Seminariet arrangeras av LO, TCO och Saco i samarbete med tankesmedjan Arena Idé.

Obligatorisk föranmälan.

Sweden: On 28 April construction union Byggnads will campaign for tougher enforcement of safety laws across Sweden

BWI affiliate The Swedish Building Workers Union –  Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Bynggads) – will carry out actions to commemorate comrades who died in construction workplaces.

In Stockholm, a major manifestation has been initiated at Sergels Torg in the center of the city. Several other unions will join and also MPs.

Minor actions will take place in a number of other cities such as Malmö, Luleå and Gothenburg.

There will also be a published statement regarding the number of deaths in the construction industry.  Focusing on the fact that responsible executives are not punished for their crimes in the event of accidents

The pictures below are from last year’s action.

Further details

Byggnads
106 32 Stockholm
Besök: Hagagatan 2
Telefon: 010-6011063
Mobil: 073-0931374
E-post: jakob.wagner@byggnads.se
Web: www.byggnads.se