Category Archives: 2021 Bulgaria

Bulgaria: 28 April events held by the Confederation of Labour (PODKREPA)

This 28 April on the occasion of the IWMD, the Confederation of Labour PODKREPA, Bulgaria  organise  global activity in social media. You may see  at  http://podkrepa.org • https://bg-bg.facebook.com/KTPodkrepa/

As well  an  event before the Monument of Miner  was hold to remember  victims of accidents at work. We have also several publications on the topic  in regional  newspapers.

Veselina Starcheva
International Policy Senior Expert
Confederation of Labour PODKREPA
2, Angel Kanchev Str.,Sofia, Bulgaria
phone:   +359 2 981 29 28
mobile:  +359  887 771 053
e-mail:   starcheva@podkrepa.org

 

Bulgaria: ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА СА ОСНОВНИ ТРУДОВИ ПРАВА. ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА НА РАБОТНОТО МЯСТО!

ветовният ден за безопасност и здраве при работа се отбелязва всяка година на 28 април от международното синдикално движение и Международната организация на труда. На този ден се почита паметта на жертвите на трудови злополуки и професионални заболявания и отново се напомня на световната общественост, че те могат да бъдат предотвратени. Мотото на кампанията за 2021 г. е: Здравето и безопасността са основни трудови права. Да запазим живота на работното място! Усилията на МОТ са насочени към осигуряването на достоен труд за всички. Безопасността и здравето при работа са от изключително значение за постигане на четирите стратегически цели, които си е поставила организацията: Повече