Category Archives: 2021 Belgium

Belgium: ACV blijft ijveren voor preventie psychosociale risico’s op het werk

Het ACV is bezig met een grondige evaluatie van de wetgeving ronde de preventie van psychosociale risico’s (PSR) op het werk. Er werd een bevraging gedaan bij militanten, secretarissen die ondernemingen opvolgen en juristen. Die meldden heel wat problemen met de wetgeving en de toepassing ervan in de ondernemingen. Zij schoven ook veel ideeën naar voor om de preventie van PSR op het werk te verbeteren.

Ter gelegenheid van de jaarlijkse ‘Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk’ op 28 april zal het ACV zijn voorstellen bekendmaken om werknemers die blootstaan aan stress, pesterijen of geweld op het werk beter te beschermen.

Er zullen ook acties zijn, vooral virtuele gezien de huidige coronapandemie. De fysieke acties die plaatsvinden worden georganiseerd met inachtname van alle COVID-19-maatregelen. We geven je een voorproefje van de geplande acties.

Symbolische actie op Brusselse Vismarkt

Op woensdag 28 april organiseert het ACV een symbolische actie op de Vismarkt in Brussel, waarop de pers wordt uitgenodigd en we onze voorstellen en ons eisenplatform bekend maken. Wat die symbolische actie zal zijn verklappen we nog niet; dat ze zal opvallen garanderen we.

Webinars

In heel het land organiseren de verbonden webinars voor militanten. Met aandacht voor de ACV-eisen en -voorstellen om de wetgeving over de preventie van psychosociale risico’s te verbeteren en tips over hoe je in je onderneming een actie kan organiseren rond die PSR. De meeste webinars vinden plaats op 28 april zelf. In Limburg doen ze het een dag vroeger, op 27 april om 19 u. Wil je een webinar volgen, neem contact op met je verbond.

Regionale acties

Op 28 april zijn ook regionale acties gepland:

  • ACV Vlaams-Brabant zet een actie op rond het thema ‘Onze batterijen zijn leeg’
  • ACV Provincie Antwerpen stelt een kortfilm voor, die verspreid wordt via de sociale media, en organiseert een fysieke actie op de Groenplaats in Antwerpen.
  • ACV Limburg doet ‘s morgens een actie naar kmo’s en organiseert de actie ‘Share the world’.

Meer info binnenkort op  www.hetacv.be/welzijn.  In de volgende Vakbeweging (nr.842) zal je ook een dossier rond psychosociale risico’s vinden.

ACV-CSC

Belgium: CSC will focus on psychosocial hazards for 28 April

ACV-CSC is planning an action on the 28th of April to put the spotlight on the psycho-social risks at work and highlight their proposals for  better prevention of psycho-social risks.

The action will take at the “Place du Marché aux poisons”, in the centre of Brussels.

In the street theatre action, tight rope walkers will try to keep their balance while carrying weights that represent psycho-social burdens. The tightrope stands symbolically for the tight rope workers are walking when trying to balance work and life.  Workers may fall from the rope as a consequence of psychosocially overburdening.

There will also be a  number of  webinars in CSC Federations on 28 April in Wallonia and Flanders.

Also see:
ACV blijft ijveren voor preventie psychosociale risico’s op het werk

Further details: Karin Debroey,  ACV-CSC