Category Archives: 2021 Norway

Norway: Workers’ Memorial Day – helse og sikkerhet må inkluderes i ILOs kjernekonvensjoner

I norsk arbeidsliv er det høye krav til sikkerhet og tydelig uttalt at alle har rett til forsvarlig arbeidsmiljø. Globalt står millioner av arbeidstakere uten tilsvarende rettigheter. Unio støtter kravet om globale HMS-retningslinjer. #IWMD21

Workers’ Memorial Day – helse og sikkerhet må inkluderes i ILOs kjernekonvensjoner