All posts by Jawad

Bosnia and Herzegovina: Svjetski dan zaštite na radu – Kampanja SSŠPDP BiH

Svjetski dan zaštite na radu – Kampanja SSŠPDP BiH

Moldova: To mark 28 April FS Sindenergo organised a month-long series of worker safety and health activities

In the context of the World Day of Safety and Health at Work, marked annually on April 28, FS Sindenergo organized a series of activities related to health and safety at work this month.

Colombia: Intergremial SINTRAETEX por Salud y Seguridad en la industria

From Manizales, headquarters of the main plant and operations of the ETEX Colombia Group, report the affiliates of Sintra Etex , one of the unions that groups workers of the Belgian multinational of materials and coatings for construction. SINTRAETEX is part of the Intergroup of Colombia, the platform of unity of action of ICM in that country.
Jose Lopez Posada, president of SINTRAETEX announced the holding of a conversation for affiliated workers and people interested in the subject, about health and safety at work in conjunction with the CTC of Caldas.

Perú: SUTRART por mejores condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo

Artesco SA’s Sole Syndicate Sutrart Artesco with workers in the Germany subsidiary of STAEDTLER in Peru Artesco SA spoke for better conditions of health and safety at work across the industry of the stationery and office supplies sector country.

SUTRART made this announcement from its headquarters in Lima, to commemorate, this April 28, the International Day of the Dead and Injured of Work Accidents. ICM BWI Global Union called on its unions from the construction, building materials, timber and related sectors to speak out on the issue when more than 3 million injured are registered globally, of which 330 thousand end in fatalities, according to the ILO.

El Salvador: Workers conduct safety inspection of SST construction – SOICSCES

This week the Workers Union of the Similar and Related Construction Industry of El Salvador BWI Global Union , the Salvadoran organization affiliated to ICM Soicsces extended the traditional talks on Health and Safety at Work SST.
Now it was in one of the infrastructure projects in full development in San Salvador, the capital of the Central American country. The 70 workers stopped the construction site to chat about the risk map and actions to be taken in daily tasks to prevent accidents.
Julio Flores, Secretary General of SOICSCES detailed that the union operates with a program of talks about SST Health and Safety at Work that develop in the works at all times, for workers affiliated and non-affiliated to the union organization, “… accidents and fatalities do not differentiate between members and non-members… ”, he affirmed.

Scotland: Campaign to have memorial for fallen worker

HIGHLANDS and Islands MSP Emma Roddick has vowed to support local woman Joyce Davies in her campaign to have a memorial stone dedicated to those who have died at work established in Lerwick.

A smiling elderly woman wearing sunglasses and an orange jacket, sitting outdoors with a reflective window in the background.

Scottish Hazards campaigner Joyce Davies

The SNP parliamentarian was in the isles during the weekend and joined Davies and others marking International Worker’s Memorial Day on Sunday, 28 April.

She said: “Sunday was a beautiful day organised by Joyce who has been campaigning on this issue for many years, driven with such passion after losing her father at a young age.

“I look forward to continuing to work alongside Joyce, folk locally, Shetland Arts, and Scottish Hazards to support the recognition of the cause in the isles and for a Memorial Stone to be established in Lerwick – a place for folk to come and pay their respects and remember loved one.”

Joyce Davies, local campaigner for Scottish Hazards added: “Shetland Arts lit up our main Arts Centre, the Mareel, purple it was beautiful, even in the wind and rain.  They hosted the entire day which I am very thankful for.”

Shetland News

Sweden: dagen som inte borde behövas om det preventiva arbetsmiljöarbetet fungerade som det är tänkt – LO

Workers’ Memorial Day

Eller dagen som inte borde behövas om det preventiva arbetsmiljöarbetet fungerade som det är tänkt.

Den 28 april är återigen här och det är dags att uppmärksamma alla de som tragiskt nog har förlorat sitt liv på eller på grund av sitt arbete. Vi tänker extra mycket på alla de som drabbats av det värsta som kan hända på jobbet, att inte får komma hem till sina nära och kära igen.

I Sverige hittills i år, i skrivande stund, så har en arbetare i veckan drabbats av detta. 17 stycken arbetare (plus en gymnasieelev) har lämnat sitt hem på morgonen och inte kunnat återvända hem. Då ska vi komma ihåg att det här är statistik som utgår från dödsolyckor, medan alla de som årligen går bort i en arbetsrelaterad sjukdom inte finns med i den statistiken.

Förra året visade blogginlägget statistik över läget i EU, så vi följer upp Eurostats senaste statistik även i år:

Jämför vi med statistiken från Eurostat för 2019, så har Frankrike förlorat sin plats som värsting och lämnat plats för Lettland, trots det så dör det fortfarande 2 arbetare per dag på franska arbetsplatser, enligt de inspektörer från IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales – de som inspekterar offentlig sektor) som besökte LO i veckan. Sverige är fjärde “bäst”, jämfört med näst “bäst” 2019. Vi pratar alltså om antalet dödsolyckor per 100 000 arbetstagare. Här har alltså Sverige försämrats i statistiken sedan 2019. Hur siffrorna för 2024 kommer bli vet vi ännu inte, men det ser mörkt ut, då vi redan ligger över statistiken vid april månads utgång. Alla dessa olyckor är sådana som kan undvikas, det får vi aldrig glömma. Vi har en bra lagstiftning med tydliga skrivningar om förebyggande insatser för att undvika risk för skada och död. Hur kommer det då sig att vi inte lyckas få ner siffrorna? De måste ner till 0! Dr. Jukka Takala uttryckte det så klokt vid ett seminarium om arbetsrelaterad dödlighet den 26 april: cancer is a disease, occupational cancer is an administrative decision.

Här nedan följer en jämförelse mellan EU:s 27 medlemsstater (plus EFTA-länderna) när det gäller arbetsolyckor både utan och med dödlig utgång. Vad gäller statistiken så kan man se att den för Sverige rapporterar endast de som räknades till svensk arbetsmarknad, vilket innebär att det resterande 9 personerna som omkom i Sverige under 2021, på en svenska arbetsplats men som kom från andra länder, inte finns med.

Tyvärr är mörkertalet stort, då vi vet att det finns arbetsrelaterad död som inte syns i statistiken. De risker som arbetare världen över utsätter sig för varje dag på jobbet, oavsett yrkesgrupp, får oftast långtgående konsekvenser. Senast i veckan beskrev tidningen Handelsnytt hur företag som Dollarstore struntar fullständigt i att säkerställa tillbörlig aktsamhet och hållbarhet (due diligence) i deras leverantörsled. Kemikalieinspektionen har i 10 år försökt att få företaget att vidta åtgärder genom ett antal åtalsanmälningar till företaget, då de bland annat beskriver att hundratals kilo av skadliga ämnen, såsom bly, ftalater, PAH (polycykliska aromatiska ämnen som ofta luktar gummi) och klorparaffiner finns ute hos konsumenterna (leksaker, smycken, mjukplaster, elektronisk utrustning osv). När de slutligen når konsumenten så har de alltså passerat en lång kedja av personer som har hanterat dessa produkter. De som tillverkar och därmed utsätts extra mycket, i länder som Kina och andra låginkomstländer (där svenska företag eller konsumenter köper sina billiga produkter), de som packar och sedan fraktar produkterna, de som sedan packar upp i affären här hemma i Sverige, till konsumenten som använder produkten. Slutligen drabbas de som hanterar vår återvinning. Riskerna du utsätter dig för vid hanteringen av dessa kemikalier är leverskador eller i värsta fall cancer, några av ämnena kan göra det svårare att få barn, då de är hormonstörande (ftalater). Till sist och syvende drabbar det även miljön, vid utsläpp. Klimatförändringarna är ett faktum som ingen kommer undan i dagsläget.

På tal om klimatförändringarna så dog 16 000 arbetare på grund av värmebölja i Europa under 2022. Med extrem hetta så ökar ultraviolett strålning, extrema väderförhållanden, luftföroreningar och vektorburna sjukdomar och jordbrukskemikalier sprider sig lättare. Helt nya förutsättningar som kräver nya åtgärder och anpassningar i det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet. Det gäller även extrema väderförhållanden som översvämningar, regn som underminerar mark, snömängder utöver det vanliga samt extrem kyla. Alla dessa väderförhållanden påverkar arbetsmiljön och åtgärder måste därför vidtas i förebyggande syfte för att ingen ska skadas eller dö. Enligt en alldeles dagsfärsk rapport från ILO Ensuring safety and health at work in a changing climate, så skapar klimatförändringarna en “cocktail” av allvarliga hälsorisker för 70 procent av världens arbetstagare.

I rapporten konstateras det att många hälsoproblem hos arbetstagare har kopplats till klimatförändringarna, bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar, nedsatt njurfunktion och psykisk ohälsa. Vidare beskriver rapporten att 18.970 liv och 2,09 miljoner levnadsår går förlorade varje år på grund av de 22,87 miljoner arbetsskador som kan hänföras till överdriven värme. Icke att förglömma de 26,2 miljoner människor världen över som lever med kronisk njursjukdom kopplad till värmestress på arbetsplatsen (2020 års siffror).

Mer statistik ur rapporten:

 • 1,6 miljarder arbetstagare som utsätts för UV-strålning, med mer än 18.960 arbetsrelaterade dödsfall årligen på grund av hudcancer som inte är melanom.
 • 1,6 miljarder som sannolikt utsätts för luftföroreningar på arbetsplatsen, vilket leder till upp till 860.000 arbetsrelaterade dödsfall bland utomhusarbetare varje år.
 • Över 870 miljoner arbetare inom jordbruket exponeras sannolikt för bekämpningsmedel, vilket leder till mer än 300.000 dödsfall på grund av förgiftning med bekämpningsmedel varje år.
 • 15.000 arbetsrelaterade dödsfall varje år på grund av exponering för parasitiska och vektorburna sjukdomar.

Alla dessa tragiska siffror visar på hur arbetare världen över ses som utbytbara varor, utan värde. Om det arbete som utförs har ett värde för arbetsgivaren, borde även den som utför arbetet vara av värde för samma arbetsgivare. Dvs hen borde göra allt i sin makt för att säkerställa att arbetarna är vid god hälsa och inte riskerar att bli sjuka eller skadas av arbetet, både för ett hållbart arbetsliv för arbetare och en hållbar produktionskedja för arbetsgivaren.

Idag minns vi de som lämnat oss på grund av arbetet. Tillsammans organiserar vi oss, för ett hållbart arbetsliv. För er som finns i Göteborgstrakten så kan ni delta på Distrikt Västs och Unga Byggares arrangemang. Minns Joe Hill och hans uppmaning: Don’t mourn, organize – Sörj inte, organisera er!

https://loblog.lo.se/

USA: AFL-CIO President on EPA’s Phasing Out of Deadly Methylene Chloride in Workplaces

April 30, 2024

AFL-CIO President Liz Shuler released the following statement in response to historic EPA action from the Biden–Harris administration to phase out and ban the deadly methylene chloride, an extremely dangerous chemical used in paint stripping, metal cleaning and degreasing, under the Toxic Substances Control Act after Trump-era inaction:

On the heels of Workers Memorial Day, this historic action to phase out and ban this deadly chemical is a critical milestone in our fight to protect working people on the job. The AFL-CIO applauds the rule announced today, which continues the Biden–Harris administration’s and the U.S. Environmental Protection Agency’s (EPA’s) deep commitment to the safety and health of all workers.

With the widespread availability of safer alternatives, we know this commonsense change will save lives. Methylene chloride poses a serious risk to workers—we have known for years that, if inhaled, it can cause immediate death. Despite this, the Trump administration and its corporate backers left workers behind when it prohibited consumer usage but refused to require employers to use safer chemicals and methods. With this strong foundation, we will continue to ensure workers are still protected to the fullest during phase-out periods and establish strong standards that protect all workers from chemical exposures we face on the job.

For an overview of the unacceptable levels of all worker deaths and injuries, please see the AFL-CIO’s 2024 Death on the Job report.

This year’s report reveals that in 2022:

 • An estimated 125,000 workers died in the United States, including 5,486 from traumatic injury and approximately 120,000 from occupational diseases. That is 344 workers each day.
 • Occupational diseases caused by chemical exposures are responsible for an estimated 50,000 deaths and 190,000 illnesses each year.
 • The traumatic job fatality rate increased again to 3.7 per 100,000 workers.
 • Workers of color die on the job at a higher rate: Black and Latino worker job fatality rates are disproportionate compared with all other workers and are continuing to increase.
 • Black workers’ job fatality rate was the highest it has been in nearly 15 years—4.2 per 100,000 workers.
 • Latino workers’ job fatality rate increased again to 4.6 per 100,000 workers—meaning they continued to face the greatest risk of dying on the job than all workers, at 24% higher than the national average; the rate marked a 24% increase over the past decade.
 • Employers reported nearly 3.5 million work-related injuries and illnesses, an increase from the previous year.

Contact: Riley Lopez, 202-637-5018

https://aflcio.org/press/releases/afl-cio-president-epas-phasing-out-deadly-methylene-chloride-workplaces

Norway: Hvilke følger har klimaendringer for sikkerhet og helse på arbeidsplassen? – LO

Kvinne står med ryggen til og ser ut over det åpne hav. Foto/illustrasjon.

28. april markerer vi verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (ILO-dagen). Denne dagen markeres hvert år over hele verden, for å minnes ofre av arbeidsrelaterte skader, sykdommer og ulykker.

  KLIMA, MILJØ OG NATUR

I år er temaet på verdensdagen: Hvilke konsekvenser for sikkerhet og helse på arbeidsplassen følger av klimaendringer.

Raset i Gjerdrum i jula 2020

Vi ser konsekvensene av klimaendringer over hele verden. Her hjemme har vi stadig oftere fått kjenne på naturkreftene, et voldsomt eksempel på det er leirraset i Gjerdrum natt til 30. desember 2020.

Etter en uvanlig våt og mild høst, går et enormt kvikkleireskred på Ask i Gjerdrum. Det er natt til 30. desember og de aller fleste ligger og sover når bakken begynner å bevege seg. Det går bare få minutter før en omfattende redningsaksjon settes i gang.

Under svært farlige forhold evakuerer redningsarbeidere beboere og søker etter overlevende i kaoset. Når morgenen kommer, vil 10 personer være omkommet, enda flere personer være skadet og mange har mistet hjemmet sitt ned i det store krateret fylt av leire.

Raset understreker risikoene klimaendringene kan innebære

Den dramatiske natten i Ask i Gjerdum understreker hva klimaendringer kan og vil føre til. Økt nedbør og endrede klimamønstre kan forsterke sannsynligheten for lignende jordskred i fremtiden.

Hva våre tillitsvalgte sier om klima- og miljøendringer

I 2023 startet LO et arbeid, gjennom FAFO, for å kartlegge hvordan våre tillitsvalgte opplever følgene av ekstremvær på arbeidsplassen. Av de tillitsvalgte i panelet, omtrent 1000 personer, har en tredjedel opplevd ekstremvær på arbeidsplassen én eller flere ganger de to siste årene. Av de som hadde opplevd dette, meldte 25 prosent at ekstremværet hadde medført ganske stor eller stor fare for helsen og sikkerheten til de ansatte.

Les hva ILO skriver om temaet for verdensdagen.

Blir de tillitsvalgte involvert i å utarbeide beredskapsplaner?

De tillitsvalgte har også blitt spurt om de er blitt involvert i å utvikle beredskapsplaner når ekstremværet treffer, men mange responderer at de ikke er blitt involvert og at det også er uklart om slike planer finnes.

Klimaendringer skjer og vi har allerede sett hvordan ekstremvær innvirker på arbeidet og arbeidsplassene til LOs medlemmer. Hendelsene vil bli hyppigere og mer ekstreme, og mange vil oppleve et utfordrende klima som en del av arbeidshverdagen.

Arbeidstaker i et farligere og mer uforutsigbart klima

Fagbevegelsen har et spesielt ansvar for å ivareta arbeidstakeres interessert og rettigheter. LO ønsker at regelverk som definerer arbeidstakerrettigheter under ekstremværhendelser skal granskes på nytt.

Men det aller viktigste vi kan gjøre for å sikre god helse og sikkerhet på arbeidsplassen, er å redusere omfanget av klimaendringer og naturtap, og forurensing i miljøet vårt. Det betyr å redusere CO2-utslipp, og utvikle politiske rammeverk som forvalter naturen og miljøet vårt på en bærekraftig måte for vår sikkerhet og helse.

Gibraltar: Chief Minister honours workers in Memorial Day and International Day message

 

The Chief Minister says we owe a huge debt of gratitude to the workers who have built our community, our economy and our democracy. In his Workers’ Memorial Day and International Workers’ Day message, Fabian Picardo reaffirms his government’s commitment to ensuring every worker has a safe, healthy and fair working environment.

He says workers in Gibraltar’s economy have faced many challenges and hardships, especially with Brexit and the COVID-19 pandemic, which he says have disrupted our lives and livelihoods. He adds workers and employers have shown resilience, solidarity, and courage in the face of these generational challenges.

“They have been the heroes and heroines of our collective response as a Community to this unprecedented crisis.”

More from GBC