Tag Archives: Moldova

Moldova: To mark 28 April FS Sindenergo organised a month-long series of worker safety and health activities

In the context of the World Day of Safety and Health at Work, marked annually on April 28, FS Sindenergo organized a series of activities related to health and safety at work this month.

Moldova: Work in safe and healthy conditions – a fundamental right of employees at work – #iwmd23

“Work in safe and healthy conditions – a fundamental right of employees at work.”
👉 The event was organized by Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova with the support of the National Platform of the FSC from #PaE.
“Promoting a culture of safety and health at work can help reduce the annual number of workplace deaths.”

Moldova: Munca în condiții sigure și sănătoase – un drept fundamental al salariaților la locul de muncă – CNSM – #iwmd23

Moldova: 28 aprilie – Ziuă mondială pentru securitate şi sănătate în muncă

Facebook event details

De Ziua mondială pentru securitate şi sănătate în muncă, marcată anual în întreaga lume la data de 28 aprilie, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, în cooperare cu Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, organizează în incinta Institutului Muncii (mun. Chișinău, str. Zimbrului 10) masa rotundă cu genericul „Munca în condiții sigure și sănătoase – un drept fundamental al salariaților la locul de muncă”.
La eveniment participă conducerea CNSM, lideri ai centrelor sindicale național-ramurale, fiind invitați reprezentanți ai Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, Organizației Internaționale a Muncii.
Obiectivul acestui eveniment este de a promova prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale, sensibilizarea și focalizarea atenției partenerilor sociali, responsabililor de domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), asupra tendințelor din domeniul SSM, precum şi atenționării asupra situației în domeniul dat la nivel național.
Tematicile care vor fi abordate în cadrul panelurilor de discuții cuprind următoarele: asigurarea securității și sănătății în muncă – un drept primordial pentru salariați; controlul și prevenirea în domeniul SSM – un element esențial pentru a asigura un mediu de muncă adecvat; rolul organizației sindicale primare în asigurarea drepturilor salariaților în domeniul SSM.
Evenimentul va fi transmis live pe pagina de Facebook a CNSM.
Data de 28 aprilie la nivel internaţional este o zi dedicată comemorării celor care şi-au pierdut viaţa în urma accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, de asemenea este o zi dedicată promovării securităţii şi sănătăţii în muncă.
Din 2010, la iniţiativa mișcării sindicale, şi în Republica Moldova ziua de 28 aprilie este oficial recunoscută ca „Ziuă mondială pentru securitate şi sănătate în muncă”.

Moldova: National Federation of Trade Unions of Moldova seminar on work safety and compensation

📌The National Federation of Trade Unions of Moldova organized the seminar “Evaluation of working conditions and establishment of compensation spheres for work performed in adverse conditions in Glodeni on Thursday, April 27, in Glodeni. The role of union representatives in avoiding work accidents.
➡️ The activity was attended by Galina Graur, the CNSM representative in the Glodeni district, Ion Cojocari, the President of the Glodeni District, Alexandru Pascari, the Chief Labor Inspectorate of the Unions.
✅ The participants emphasized the importance of intensifying the collaboration between social partners at the local level in the field of prevention of occupational accidents.

Moldova: Declarația Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova cu ocazia Zilei internaționale a securității și sănătății în muncă – 28 aprilie

 

‼️Declarația Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova cu ocazia Zilei internaționale a securității și sănătății în muncă – 28 aprilie

?Anul acesta suntem chemați de Confederația Internațională a Sindicatelor de a susține promovarea dreptului la securitate și sănătate în muncă ca drept fundamental în cadrul Conferinței anuale a Organizației Internaționale a Muncii.

✅Toate acestea sunt promovate, fiind fundamentate la nivel mondial pe o statistică foarte tragică: aproximativ 2,9 milioane de lucrători mor în fiecare an din cauza accidentelor și bolilor profesionale și cel puțin 402 milioane de persoane, anual, sunt vătămate la locul de muncă.

?În Republica Moldova, statistica, la fel, nu este îmbucurătoare: pe parcursul anului 2021, la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost comunicate 627 de evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 664 de persoane, dintre care – 78 au decedat.

➡️Accesați pagina web a CNSM pentru a citi mai multe detalii http://sindicate.md/?p=38741

#iwmd22

Moldova: Социальные партнеры выступают за укрепление систем безопасности и гигиены труда для защиты работников

Во Всемирный день безопасности и гигиены труда (ZMSSLM), ежегодно отмечаемый во всем мире 28 апреля, Международная организация труда (МОТ) организовала трехстороннюю онлайн-встречу, посвященную этому событию. Девиз Дня в этом году: «Предвидеть кризисы, готовиться к ним и реагировать на них — инвестировать сейчас в устойчивые системы безопасности и гигиены труда».

Участники, представители МОТ, Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты (MSMPS), Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (CNSM), Национальной конфедерации работодателей Молдовы (CNPM), Государственной инспекции труда (ISM), а также представители некоторых предприятий, обсудили защиту работников и обеспечение достойных и безопасных условий труда в период кризиса и восстановления, связанного с COVID-19, работу социальных партнеров в области безопасности и гигиены труда (SSM), реформу государственной инспекции труда, правила и механизмы, внедренные на международном уровне.

На открытии заседания, Кеничи Хиросе, специалист по социальной защите, DWT / CO в Будапеште, структура МОТ, подчеркнул, что пандемия коронавируса заставила правительства, работодателей, рабочих и население столкнуться с беспрецедентными проблемами с точки зрения вируса и многих его последствий на мир труда. Кеничи Хиросе сказал, что МОТ призывает социальных партнеров во всем мире усилить свои национальные стратегии в отношении систем охраны труда, чтобы повысить осведомленность о необходимости инвестировать в высокоэффективные, ориентированные на предвидение и готовые к профилактике системы охраны труда, чтобы справиться с кризисами.

Александру Гецу, руководитель управления MSMPS, отметил, что в последние годы ситуация в области охраны труда ухудшилась, но эта область должна быть приоритетной для всех социальных партнеров, предприятий страны и каждого работника. Он подчеркнул важность усилий профсоюзов по возвращению полномочий по контролю в области безопасности и гигиены труда Государственной инспекции труда в соответствии с международными актами, участником которых является Республика Молдова, что будет способствовать обеспечению функциональности системы контроля в этой области.

В своем послании председатель CNSM Олег Будза выразил искренние соболезнования всем семьям, потерявшим своих близких в результате несчастных случаев на работе, и выразил благодарность всем тем, кто находится на передовой в борьбе с пандемией, кто погиб или пострадал. В этом контексте профсоюзный лидер выразил благодарность лицам, принимающим решения, которые внесли свой вклад в ратификацию Конвенции МОТ № 161 по службам гигиены труда. Председатель CNSM подчеркнул важность повышения осведомленности о проблемах охраны труда и принятия мер по устранению рисков, которые могут поставить под угрозу безопасность и здоровье работника, путем увеличения потенциала ISM, внедрения международных стандартов, информирования и повышения осведомленности общественности.

В свою очередь, Владислав Каминский, исполнительный директор CNPM, приветствовал тот факт, что в конце прошлого года Парламент Республики Молдова проголосовал в обоих чтениях по законопроекту, предусматривающему восстановление контрольных функций Государственной инспекции труда в области охраны труда, в области трудовых отношений, обеспечивая ее функциональную целостность. Он уточнил, что область охраны труда постоянно находится в центре внимания CNPM, и сказал, что в последнее время предприятия страны уделяют все больше внимания сфере охраны труда, чтобы помочь предотвратить несчастные случаи на работе и обеспечить соответствующие меры защиты.

«COVID-19 повлиял на рабочие места и повысил ответственность работодателей за обеспечение их безопасности. ZMSSLM концентрируется на стратегиях по укреплению национальных систем безопасности и гигиены труда для повышения устойчивости, чтобы справляться с кризисами сейчас и в будущем, основываясь на извлеченных уроках и опыте в сфере труда. Непрерывный анализ производственной среды требует изменений и улучшений, а также немедленной адаптации к вызовам, возникшим во время пандемии. Мы должны управлять новыми рисками, с которыми мы до сих пор не сталкивались, потому что появляются новые технологии, рабочие места, которые требуют поиска методов их оценки», — сказал Игорь Чилоч, заместитель директора ISM.

Елена Каркилан, руководитель инспекции труда профсоюзов, рассказала о значении Всемирного дня безопасности и гигиены труда и мерах, принимаемых предприятиями страны для защиты работников. «Пользуясь случаем, мы обращаем внимание всего населения на необходимость изменения подходов и менталитета, связанного с охраной труда. Мы должны сосредоточиться не на компенсационных мероприятиях, а на предотвращении несчастных случаев на производстве. Только совместными усилиями мы можем помочь снизить количество несчастных случаев на производстве, минимизировать риски на работе, создать безопасные и здоровые рабочие места. В этот период пандемии, полный вызовов для всех нас, здоровье работников должно быть приоритетом», — сказала Каркилан.

По данным Государственной инспекции труда, в течение 2020 года зарегистрировано 416 несчастных случаев с травмами рабочих, в результате которых пострадали 427 человек, в том числе 63 погибли. Инспекторы с полномочиями по контролю в области охраны труда расследовали: 43 несчастных случая со смертельным исходом, из которых 20 — на работе, 20 — вне работы и 3 — не подпадают под действие Положения о расследовании несчастных случаев на производстве.

Согласно статистическим данным МОТ, ежегодно во всем мире умирает более 2,3 миллиона человек из-за несчастных случаев на работе и производственных травм. По оценкам МОТ, более 313 миллионов рабочих ежегодно страдают от несчастных случаев из-за временной нетрудоспособности и происходит около 160 миллионов случаев профессиональных заболеваний.

28 апреля — международный день, посвященный памяти тех, кто погиб в результате несчастных случаев на работе и профессиональных заболеваний, что дает возможность пропагандировать безопасность и здоровье на работе. С 2010 года, по инициативе профсоюзов, и в Республике Молдова день 28 апреля официально признан «Всемирным днем ​​безопасности и гигиены труда». Цель этого Дня — подчеркнуть важность развития профилактической культуры безопасности и здоровья на рабочем месте.

Департамент масс-медиа и международных отношений

http://sindicate.md/sotsialnye-partnery-vystupayut-za-ukreplenie-sistem-bezopasnosti-i-gigieny-truda-dlya-zashhity-rabotnikov/?fbclid=IwAR3Mg73GQdQiuzOKhcqLbZyrsjJ2iIgAhJYc1rqMUHeXqg3f41Z1uvd1FYY

Moldova: 28 April activities in Moldova include a high level radio show

28 21 04 RADIO MOLDOVA The Show #PublicPace
In the discussion ? Prevention of accidents of work and occupational diseases, ? Organization of occupational health services. Interlocutors over the phone: ?Elena Carchilan, Chief #Labor #Inspectorate of #Unions; ?Victor Turcan, Head of Directorate, #State #Inspectorate of #Labor
May be an image of 1 person and text that says "radio moldova"

Unions from Central Asia and Eastern Europe prepare for International Workers’ Memorial Day | BWI

On 22 April, trade union leaders from Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, and Ukraine held a virtual meeting to discuss their participation in BWI’s workers’ memorial week campaign. They also discussed lockdown measures in their countries, necessary courses of action to take to protect workers’ rights and income, and constraints on and opportunities for trade union actions during and after the pandemic.

“In Georgia, we witness an outstanding shift in how workers are perceived. Workers are on the frontlines of the economy. We are not on a total lockdown, so some of the building materials companies and construction sites continue to work. Constructions workers are building hospitals to help overcome the pandemic crisis. We are not allowed to do safety inspections on the construction sites, but we keep in contact with our members, provide them education and information materials on COVID-19 safety measures, and urge employers to comply with national and international standards” – said Marina Kurtanidze, President of Georgian Building and Forestry Workers Trade Union.

“In Kazakhstan, since 20 April 20, all construction sites are back to work under the condition of strict compliance with COVID-19 measures. This happened on the eve of workers’ memorial week and our trade union produced a campaign video to call on employers to comply with safety measures on construction sites, including physical distance, face masks for every worker, safe transportation and accommodation, sanitizers and handwashing stations, sanitation of work tools and workplaces, and daily health screening for all workers”. – according to Kuseyn Esengazin, president of the Kazakhstan Building and Communal Workers Trade Union.

“In Kyrgyzstan, the lockdown is quite strict, but some construction companies and construction sites continue to work. We work individually with our members to provide them legal support and we have organized a webinar to inform members about safety measures on construction sites and workers’ rights. We take this COVID crisis as an opportunity to revive labour inspection, which was almost destroyed” – said Eldiar Karachalov, vice president of the Kyrgyzstan Building Workers Trade Union.

“In Ukraine, our top priority is to ensure safety of construction workers and secure workers incomes. Unfortunately, during these difficult times, some of the employers don’t pay workers’ wages, explaining that this is due to the COVID-19 crisis. This put our members in extremely vulnerable situations, as they get neither their wages nor unemployment benefits. We are preparing public actions, concerning vulnerability and safety measures, to draw public attention to this unacceptable situation”. – said Vasyl Andreyev, PROFBUD president.

“In Moldova, we are in very difficult situation. The government announced a state of emergency in the country. All decisions are to be made by the State of Emergency Council. Trade unions and employers are not included in this Council, so government makes unilateral decisions which are not in favour of working people. Almost all construction sites are closed with workers sent home without wages. We are using every opportunity to call on the government to consider trade union positions to secure workers income and protect jobs” – said Victor Talmach, SINDICONS president.

“In Russia, wood and forestry sectors continue to operate. Some of the companies in the wood sector had to partially shut down their production due to lack of demand. In this respect, workers income and health and safety measures on the worksites are our key priority. At nearly every workplace, what are called Antivirus committees were organized where trade union representatives are present. We want to ensure that all the decisions related to COVID-19 measures at the work place are made with consideration of the trade union position” – said Denis Zhuravlev, president of the Russian Timber Workers’ Trade Union.

BWI news report.

Moldova: CNSM actions on 28 April

Since 2010, upon trade unions’ initiative, the 28th of April has been officially recognized as the World Day for Safety and Health at Work in the Republic of Moldova. Confederation together with its affiliates organizes a large activity on the occasion of the World Day for Safety and Health at Work. At this activity were present more than 800 people.

The objective of this activity was calling and mobilization of the trade union members to act for the prevention of the occupational risks, decrease of the accident risk and disease factors. This call consists in avoiding and diminishing the risk factors on the human organism.

At the meeting participated CNSM representatives, State Labour Inspection, and ILO. The trade unionists from Moldova advocate for the development of the workplace accidents prevention mechanisms, prevention of the professional diseases, improvement of the work conditions in the national enterprises, compliance with the international and national standards.

The situation in the Republic of Moldova is as follows: annually, there are about 500 people with get injured and 40 people who die because of the accidents at the workplace. The indexes of the professional diseases are quiet low and decrease each year.

This activity has been reflected in mass media (national newspapers, radio, TV) as well as in the trade union newspaper “Vocea Poporului” (people’s voice) and on CNSM website.

Remember the dead, fight like hell for the living