Tag Archives: Finland

Finland: Kansainvälinen työntekijöiden muistopäivä – työsuojelu on oikeus

Tänään kansainvälisenä työntekijöiden muistopäivänä – kun muistamme työssä kuolleita tai loukkaantuneita – Eurooppalainen ay-liike vetoaa Euroopan unioniin sekä jäsenvaltioihin vaatimalla, ettei töissä satu enää yhtään kuolemaa.

Maailmanlaajuisesti työhön kuolee 3 miljoonaa työntekijää joka vuosi. EU:n jäsenmaissa (27:ssä) kirjattiin vuonna 2018 yli 3 300 kuolemaan johtanutta onnettomuutta ja 3,1 miljoonaa ei-kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Yli 200 000 työntekijää kuolee vuosittain työperäisiin sairauksiin. Syöpä on suurin työperäisten kuolemantapausten syy, mikä on 52 prosenttia kaikista työperäisistä kuolemista Euroopan unionissa. Kaikista työperäisistä syövistä 80 prosenttia liittyy asbestiin, mikä johtaa vuosittain 88 000 kuolemantapaukseen.

Tämä ei ole hyväksyttävää. Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC vaatii 28.4.2022 julkaistussa manifestissa nollaa kuolonuhria työssä. Manifesti kehottaa tekemään työterveydestä ja -turvallisuudesta ILO:n perusperiaatteen ja oikeuden työssä. Sillä estetään yhä useamman työntekijän kärsivän sairauksista, vammoista ja jopa kuolemalta.

ETUC muistuttaa, että työntekijöillä on oltava oikeus kieltäytyä vaarallisesta työstä ja osallistua ennaltaehkäisyä koskeviin päätöksiin työpaikallaan. Työntekijät tarvitsevat ammattiliittoja varmistaakseen, että nämä oikeudet toteutuvat.

Euroopan unionin nykyisessä terveys- ja turvallisuusstrategiassa todetaan, että ”kaikki toimet on toteutettava työperäisten kuolemantapausten vähentämiseksi mahdollisimman paljon työperäisiä kuolemia koskevan ”Vision Zero” -lähestymistavan mukaisesti”. Tämä on ETUCin mukaan hyvä asia, mutta siinä luvatuilla toimilla ei saavuteta nollakuolema-tasoa.

Nolla kuolemaa työssä ei ole utopistinen unelma, mutta se vaatii toimia. ETUC kehottaa manifestissa Euroopan unionia, sen jäsenvaltioiden hallituksia ja työnantajia sitoutumaan aidosti ja ryhtymään tarvittaviin toimiin nollakuoleman saavuttamiseksi työssä. Pelkkä puhe ei enää riitä.

”Tänä kansainvälisenä työläisten muistopäivänä muistamme ennen kaikkea ne, jotka ovat työn takia kuolleet. Ja jos poliitikot ovat halukkaita toimimaan, voimme saavuttaa nolla kuolemantapausta työssä vuoteen 2030 mennessä. On korkea aika asettaa työntekijöiden elämä etusijalle”, kommentoi ETUCin varapääsihteeri Claes-Mikael Ståhl ETUCin lehdistötiedotteessa.

Voit keskustella aiheesta sosiaalisessa mediassa häsäreillä: #IWMD22 ja #ZeroDeathAtWork. 

Finland: Tänään on kansainvälinen työntekijöiden muistopäivä – 28 April

Seitsemän tapaturmaista kuolemaa työmailla vuonna 2020. Tänään on kansainvälinen työntekijöiden muistopäivä.

Keskiviikkona 28.4. vietetään kansainvälistä työturvallisuuspäivää ja työntekijöiden muistopäivää. Päivän aikana muistetaan ihmisiä, jotka ovat kuolleet, vammautuneet tai sairastuneet työssään sekä kampanjoidaan tulevien tapaturmien ja sairastumisten ehkäisemiseksi.

Viime vuonna Suomen rakennustyömailla menehtyi tapaturmaisesti 7 rakentajaa, joista 5 talonrakennusalan töissä ja 2 infra-alalla. Jokainen kuolema ja tapaturma on liikaa, ja otamme osaa läheisten ja työkavereiden suruun.

Kansainvälisen työntekijöiden muistopäivän teemana on tänä vuonna Työsuojelu on oikeutemme. Rakennustyöntekijöiden maailmanjärjestö BWI ja Euroopan rakennus- ja puutyöväen liitto EFBWW kampanjoivat terveellisten ja turvallisten työpaikkojen puolesta.

#iwmd21 Rakennusliitto

Finland: Tänään on päivä, jolloin huomio pitää kiinnittää kaikkien palkansaajien työsuojeluun ja

Finland: Today is a day when attention must be paid to the occupational safety and health of all employees, especially now #coronavirus#covid19 collision. Today we remember employees who have died from accidents at work or work-related illnesses #IWMD20

 

Finland: Rakennusliitto construction union holds 28 April events across Finland

BWI affiliate Rakennusliitto has reported on its 28 April activities in Finland. There was a moment of silence across multiple work sites on Monday 29 April. Each workplace held its own activity with employers joining the event.

Below are pictures from an event held at a Helsinki construction site.

Finland: Construction sites nationwide observe 28 April moment of silence

Finland: EAY haluaa sitovat altistumisrajat vaarallisimmille kemikaaleille

Euroopan ammattiliitot viettävät 28. huhtikuuta kansainvälistä työntekijöiden muistopäivää. Tänä vuonna päivällä muistetaan erityisesti työperäisiin syöpiin kuolleita. Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) mukaan 100,000 ihmistä menehtyy vuosittain EU:n alueella työperäisten syöpien tähden.

Valitsemalla työperäiset syövät muistopäivän aiheeksi EAY haluaa myös nostaa esiin komission sääntelyn keventämiseen tähtäävän REFIT-ohjelman. Eurooppalainen ammattiyhdistysliike on ollut huolissaan EU-lakien yksinkertaistamiseen tai poisvetämiseen keskittyvän ohjelman vaikutuksista työturvallisuudelle ja -terveydelle.

EAY toteaa muistopäivän tiedotteessaan komission keskeyttäneen vuonna 2013 työnsä työntekijöitä haitallisilta kemikaaleilta suojelevan lainsäädännön parissa. Tämän seurauksena vain kolmella syöpää aiheuttavalla kemikaalilla on EAY:n mukaan eurooppalaiset altistumisrajat.

EAY vaatii komissiolta:

  • Laillisesti sitovia altistumisrajoja 50 haitallisimmalle syöpää ja hedelmättömyyttä aiheuttavalle kemikaalille.
  • Etenemistä työperäisiä syöpiä ja perimän muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin uudistamisessa.

EAY:n pääsihteeri Bernadette Ségolin mukaan on häpeällistä, että toimenpiteitä, joilla suojellaan työntekijöitä syöpään ja hedelmättömyyteen liittyviltä riskeiltä, pidetään tarpeettomana byrokratiana ja hallinnollisena taakkana.

Myös Suomen palkansaajakeskusjärjestöt kantavat huolta siitä, että pyrkimykset sääntelyn keventämiseksi voivat joissain tapauksissa uhata työntekijöitä, kuluttajia ja ympäristöä suojelevia normeja.

Palaa otsikoihin

Tulosta

http://finunions.org/ajankohtaista/uutiset/uutisarkisto/eay_haluaa_sitovat_altistumisrajat_vaarallisimmille_kemikaaleille.1916.news