Tag Archives: TCO

Sweden: Avskaffa hot och våld i arbetslivet

Sign up for the event here

Sweden: #iwmd22 seminar will discuss ILO convention 190 and how to end harassment and violence at work, conjointly organised by TCO, Saco and LO (in Swedish). The lecturers will talk about bullying, threats, harassment and violence at work. Of course, we start the seminar with a moment of remembrance.

**********************************************

Avskaffa hot och våld i arbetslivet

På Världsarbetsmiljödagen den 28 april bjuder LO, TCO och Saco in till ett gemensamt seminarium.

Hot, våld och trakasserier är allvarliga problem i arbetslivet. Mobbning och kränkningar förekommer på arbetsplatser. Hot och våld kan även komma från tredje part, det kan handla om klienter, kunder, patienter, elever eller anhöriga. Det kan vi aldrig acceptera!
Innehåll och medverkande
Oscar Ernerot, chef för Internationella enheten på LO pratar om ILO och ILO-konventionen 190 om våld och trakasserier i arbetslivet.
Michael Rosander, biträdande professor, Linköpings universitet pratar under rubriken ”Säg ifrån vid mobbning”.
Rebecka Cowen Forssell, projektforskare, Malmö universitet pratar om hat och hot via digitala kanaler.
Anna Nitzelius, sakkunnig, Akavia pratar under rubriken ”Hot och våld – vardag för myndighetsanställda”.
Dessutom kommer företrädare från fackförbunden Handels, Kommunal, Vision, Journalistförbundet och Akavia att ge sin syn på hot och våld i arbetslivet.
Moderator: Boel Callermo, chef för Team Ekonomi och arbetsliv, TCO
Seminariet kan följas på plats i TCO-huset i Stockholm eller digitalt.

Innehåll och medverkande

Oscar Ernerot, chef för Internationella enheten på LO pratar om ILO och ILO-konventionen 190 om våld och trakasserier i arbetslivet.

Michael Rosander, biträdande professor, Linköpings universitet pratar under rubriken ”Säg ifrån vid mobbning”.

Rebecka Cowen Forssell, projektforskare, Malmö universitet pratar om hat och hot via digitala kanaler.

Anna Nitzelius, sakkunnig, Akavia pratar under rubriken ”Hot och våld – vardag för myndighetsanställda”.

Dessutom kommer företrädare från fackförbunden Handels, Kommunal, Vision, Journalistförbundet och Akavia att ge sin syn på hot och våld i arbetslivet.

Moderator: Boel Callermo, chef för Team Ekonomi och arbetsliv, TCO

Seminariet kan följas på plats i TCO-huset i Stockholm eller digitalt.