Tag Archives: SSCG

Montenegro: SSCG: Zaštita i zdravlje na radu kao fundamentalno pravo Međunarodne zajednice

Poruka koju žele da pošalju je da se zaštita zdravlja i sigurnosti na radu mora uvažiti kao pravo svih i da svaki radnik mora imati pravo da podigne svoj glas i pravo na zaštitu, bez obzira da je u pitanju koronavirus, tumor kojeg je uzrokovalo radno mjesto, povreda na radnom mjestu ili profesionalno oboljenje. Čitaj više

Pročitajte povezanu priču na 28april.org

Foto: Savez sindikata Crne Gore
Foto: Savez sindikata Crne Gore

 

Montenegro: Resources for 28 April from Sindikat

The Montenegro union Saveza Sindikata Crne Gore (SSCG) has produced an excellent set of resources for International Workers’ Memorial Day 2021 (#iwmd21) including graphic s and videos. All are featured below. Further details:

Vladimir Krsmanović, International Department Officer, Independent Trade Union of Health of Montenegro Confederation of Trade Unions of Montenegro