Montenegro: SSCG: Zaštita i zdravlje na radu kao fundamentalno pravo Međunarodne zajednice

Poruka koju žele da pošalju je da se zaštita zdravlja i sigurnosti na radu mora uvažiti kao pravo svih i da svaki radnik mora imati pravo da podigne svoj glas i pravo na zaštitu, bez obzira da je u pitanju koronavirus, tumor kojeg je uzrokovalo radno mjesto, povreda na radnom mjestu ili profesionalno oboljenje. Čitaj više

Pročitajte povezanu priču na 28april.org

Foto: Savez sindikata Crne Gore
Foto: Savez sindikata Crne Gore