Europe: COVID 19 i Zaštita sigurnosti i zdravlja na radu Izjava PERV Mreže za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu

Drage kolege, dragi članovi PERV Mreže za zaštitu i bezbjednost zdravlja na radu,

Vjerujemo da se svi vi, kao i vaše zemlje suočavaju sa pandemijom COVID 19 i da vlade vaših zemalja donose odgovarajuće mjere zaštite stanovništva i građana , ali i mjere i odgovore na spašavanju radnih mjesta i ekonomija vaših zemalja.

S obzirom da ste vi članovi PERC Mreže za zaštitu i bezbjednost zdravlja na radu, bilo bi dobro da partite mjere vaših vlada i da , ukoliko ste u mogućnosti, napravite veoma kratki pregled stanja po to pitanju i pošaljete nam isti putem maila. Imajući u vidu da se još ne zna koliko ovakvo stanje može trajati, u narednom period ćemo pokušati organizovati online sastanak  ( putem određenih platformi) i razgovarati o ovom pitanju. I sama sam mislila da je to komplikovano, ali sa kolegama iz Brisela redovno imam sastanke na taj način, a i neki veći regionalni sastanci su se tako održavali,  te vam mogu reći da je taj vid komunikacije u datim okolnostima veoma značajan i potreban.

U prilogu vam šaljem prevod na BSCM jezik dokumenta MKS-a “Dan sjećanja na radnike – zaustavimo pandemiju” , pripremljenog povodom 28.aprila – Međunarodnog dana sjećanja na radnike koji su ubijeni, stradali, povrijeđeni na radu ili su postali invalidi rada. Ispod je i link za originalan tekst na engleskom jeziku:

https://www.ituc-csi.org/28April2020

Nadamo se da ćete dokument u prilogu iskoristiti i za obilježavanje 28.aprila ove godine, iako u specifičnim uslovima.

Za sve članove Mreže OHS : U prilogu  takođe dostavljamo Prijedlog Izjave PERC OHS Mreža, te vas ljubazno molimo da date svoje sugestije za izmjene ili dopune Izjave, putem maila, najkasnije do 16.aprila 2020.

Prijedlog Izjave PERV OHS Mreza – BCSM

Želim vam svima dobro zdravlje, u solidarnosti,

Enisa Salimovic,
Office Coordinator

ITUC/PERC SEE Office Sarajevo
71 000 Sarajevo, Dz. Bijedica 37 / VIII
Bosnia and Herzegovina
Tel. +387 33 715 305
Tel / Fax. +387 33 715 306
e-mail enisa.salimovic@ituc-csi.ba

PERC updates re Covid-19