Cambodia: ទិវាសុខភាព សុវត្ថិភាពពិភពលោក – BWTUC Cambodia

រាជធានីភ្នំពេញ.ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ នេះសហព័ន្ធ BWTUC Cambodia បានរៀបចំប្រជុំជាមួយសមាជិកមូលដ្ឋានផ្នែកសំណង់សាងសង់ និងចូលរួមយុទ្ធនាការទិវាសុខភាព សុវត្ថិភាពពិភពលោក ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.