Bulgaria: ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА СА ОСНОВНИ ТРУДОВИ ПРАВА. ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА НА РАБОТНОТО МЯСТО!

ветовният ден за безопасност и здраве при работа се отбелязва всяка година на 28 април от международното синдикално движение и Международната организация на труда. На този ден се почита паметта на жертвите на трудови злополуки и професионални заболявания и отново се напомня на световната общественост, че те могат да бъдат предотвратени. Мотото на кампанията за 2021 г. е: Здравето и безопасността са основни трудови права. Да запазим живота на работното място! Усилията на МОТ са насочени към осигуряването на достоен труд за всички. Безопасността и здравето при работа са от изключително значение за постигане на четирите стратегически цели, които си е поставила организацията: Повече