The Netherlands: Herdenk jij mee op Workers’ Memorial Day? – FNV

On April 28, FNV will organise occupational accidents memorial meetings in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam and Enschede. They will commemorate the victims of work and stress the role of strong union campaigns for a safe and healthy workplace.

Herdenk jij mee op Workers’ Memorial Day?

 • 19-04-2018

Ieder jaar sterven er in Nederland ruim 4.100 werknemers als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval. Wereldwijd gaat het jaarlijks zelfs om 2,3 miljoen mensen. Op 28 april, Workers’ Memorial Day, herdenkt FNV op meerdere locaties in het land de werknemers die wereldwijd zijn omgekomen als gevolg van hun werk. Kom jij ook herdenken?

Met deze jaarlijkse herdenkingen wil de FNV, samen met vakbonden over de hele wereld, deze grote groep slachtoffers onder de aandacht brengen en wijzen op de noodzaak van veilige en gezonde werkomstandigheden.

Kom ook naar de herdenking

Op 28 april organiseren FNV en de Stichting Arbeidsongevallen herdenkingsbijeenkomsten in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Enschede. Wij roepen iedereen op om ook naar deze herdenkingen te komen, om samen de slachtoffers van werk te herdenken en als sterke vakbond te laten zien dat wij samen strijden voor een veilige en gezonde werkplek.

Een sterke vakbond

Het belang van een sterke vakbond op de werkvloer om veilig en gezond te kunnen werken is het thema van Workers’ Memorial Day 2018. Goed georganiseerde werknemers en sterke kaderleden zorgen ervoor dat onveilig en ongezonde situaties binnen hun eigen bedrijf samen aangepakt worden, zodat collega’s hun werk kunnen doen zonder gevaar voor hun leven. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is al jaren de grootste oorzaak van overlijden door werk. Nog steeds worden in veel bedrijven groepen werknemers blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, van uitlaatgassen uit dieselmotoren tot aan de asbest bij Eurogrit. Samen strijden wij er als sterke vakbond voor dat werknemers hun werk veilig en gezond kunnen doen.

Locaties, aanvang en programma herdenkingen 

De herdenkingen vinden op 28 april op de volgende locaties plaats:

 • Het Centraal Vakbondshuis in Utrecht
  Deze herdenking vindt om 12:00 uur plaats en zal ongeveer 15 minuten duren, met een kranslegging, toespraken van het dagelijks bestuur van de FNV en van de Stichting Arbeidsongevallen, en een moment stilte. Het Facet is voor de herdenking geopend en aanwezigen krijgen een lunch aangeboden.
 • Edo Fimmen-monument in Rotterdam
  Om 17:30 uur bij het Edo Fimmen-monument in Rotterdam.
 • Regiokantoor FNV in Amsterdam
  Om 12:00 uur bij het regiokantoor van FNV in Amsterdam.
 • Lokaal Vakbondshuis Hengelo
  Van 11.45 tot 12.45 uur bij het lokale vakbondshuis in Hengelo.

https://www.fnv.nl/over-fnv/internationaal/fnv-internationaal/nieuws/nieuwsarchief/2018/april/herdenk-jij-mee-op-workers-memorial-day/