Belgium: 28 April – Aantal slachtoffers arbeidsongevallen blijft te hoog

Aantal slachtoffers arbeidsongevallen blijft te hoog. Toch wordt de inspectie welzijn op het werk verder afgebouwd

ACV vraagt dat slachtoffers van een arbeidsongeval een kopie van de aangifte ontvangen

Naar aanleiding van 28 april, de werelddag voor veilig en gezond werk, herdenkt het ACV de slachtoffers van arbeidsongevallen. Eén werkdag op twee sterft in België iemand door een arbeidsongeval. Meer dan de helft daarvan, 75, op de arbeidsplaats zelf. Elke werkdag opnieuw lopen 92 werknemers in België een blijvende arbeidsongeschiktheid op ten gevolge van een arbeidsongeval. De kans op een ernstig arbeidsongeval voor arbeiders en bedienden daalde niet en is nog hoger dan in 1980. In (naam provincie) stierven X werknemers op het werk en voor Y werknemers had een arbeidsongeval een blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg (zie de cijfers van de provincie in bijlage 1).

Tegelijk faalt de overheidscontrole op onveilige arbeidsomstandigheden. Het aantal inspecteurs dat controles uitvoert in ondernemingen in België staat in 2018 op het laagste peil ooit, namelijk 124 (in 2004 waren er nog 165 inspecteurs). In (naam provincie) staan X inspecteurs in voor de controle van Y ondernemingen met in totaal Z werknemers. Een (naam provincie) onderneming wordt slechts om de XX jaar gecontroleerd . (zie de cijfers van de provincie in bijlage 2). De continue besparing op de inspectie welzijn op het werk heeft de grens van het toelaatbare al lang overschreden.

Het ACV is ook bijzonder misnoegd over het jaarlijks aantal arbeidsongevallen dat geweigerd wordt door de arbeidsongevallenverzekeraars. In 2016 werden in totaal 18.488 arbeidsongevallen geweigerd, maar liefst 11,5% van alle aangiften. Volgens de huidige wetgeving ziet het slachtoffer echter niet welke informatie wordt opgenomen in de aangifte van het arbeidsongeval. Daarom vraagt het ACV dringend een wetswijziging zodanig dat het slachtoffer onmiddellijk een kopie krijgt van de aangifte. Zo ontstaat de mogelijkheid om snel de aangifte aan te vullen of te corrigeren en kunnen weigeringen vermeden of rechtgezet worden.

Jean Louis Teheux
Conseiller – Service d’études
R. de Trèves 31 | 1040 Bruxelles
T 02 285 02 36 | GSM 0478 40 04 46bwi
jteheux@acv-csc.be | www.cscbie.be

Building and Wood Worker’s International